Amasya'dan Görünümler
Neredeyim: Telif Hakları > Sertifika


Sertifika
 

SIRA

NO

İŞLETME

TÜRÜ

BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

*Bakanlığımız www.telifhaklari.gov.tr   web adresinden sırası ile

1-Online İşlemler,

2-Sertifika Başvuruları,

3-Başvuru Ekranı,

4-Online Başvuru Ekranı ve çıkan ekrandan üye ol, önceden üye isen kullanıcı adı ve şifreni gir. Çıkan ekrana gerekli bilgiler girildikten sonra müracaatı onayla sertifika talebi yapıldıktan sonra, alınan takip numarası ve aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

(Sertifika Yenileme İşlemi İçinde Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre Kullanılır.)

1

GERÇEK VE

TÜZEL KİŞİ

1-Vergi Numarası Beyanı

2-Dilekçe (Müdürlüğümüzde matbu şekilde bulunmaktadır)

3-Ticaret / Esnaf Odası Faaliyet Belgesi ile sicil gazetesi veya İş Yeri Açma Ruhsatı

4-Sertifika bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu

5-Fikir ve Sanat Eserleri’nin çoğaltılmış nüshalarını kiraya verenler için kiralama haklarının devralındığına dair belge ve                   

   Taahhütnamenin verilmesi

2

DERNEK VE VAKIFLAR

 

1-Dernek Tüzüğü /Vakıf Senedi

2-Ticari İşletme işleten Dernek veya Vakıflar Ayrıca Ticaret / Esnaf Odası Faaliyet Belgesi ile Sicil Gazetesini ibraz etmelidir.  

3

KAMU KURUMLARI / KAMU VEYA ÖZEL EĞİTİM KURUMLAR

1-T.C.Kimlik Numarası Beyanı /İktisadi İşletme ise Vergi Numarası Beyanı

2-Dilekçe (Müdürlüğümüzde matbu şekilde bulunmaktadır)

3-Kurumca verilen Yetki Belgesi

4-Sertifika bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu

5-Fikir ve Sanat Eserleri’nin çoğaltılmış nüshalarını kiraya verenler için kiralama haklarının devralındığına dair belge ve                   

   Taahhütnamenin verilmesi.

4

ŞUBE OLANLAR

1-Şubenin faaliyet gösterdiği ilin Ticaret / Esnaf Odasından alınan Faaliyet Belgesi ile Sicil Gazetesi veya İş Yeri Açma Ruhsatı

2-Şubenin bağlı bulunduğu işletme merkezinin faaliyet konusunu gösterir Ticaret / Esnaf Odasından alınan Faaliyet Belgesi

5

ŞUBELERE TOPLU BAŞVURU

-İşletmeler Şubeleri için toplu başvuru yapabilirler. Toplu Sertifika Başvurusu İşletmenin Faaliyet Merkezi’nin bulunduğu ilde yapılır. Her şube için ayrı ayrı ücret ödenir.

Fotoğraf Galerisi Kültürel Miras Listesi Kultur Portalı Sanal Tur Şehir Rehberi Tanıtım Filmi Yöre Mutfağı