T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2016 YILI SPORTİF TURİZM KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI

23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereği Valilik Makamı’nın 15.01.2016 tarihli olurları ile oluşturulan “Sportif Turizm Kurulları” toplantısı Vali Yardımcısı Nevzat SİNAN başkanlığında 25/02/2016 tarihinde saat 15.00’de toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Yönetmelik gereği kurul sekreteryasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yürütülmesi,

2-İlimizde yapılacak sportif etkinliklerden doğa yürüyüşü güzergahının (Parkur Alanı), yürüyüş yolu ve tabela çalışmalarının yapılmış olduğu Boraboy Gölü çevresinde yapılması,

3-Doğa yürüyüşü parkur alanının seyahat acentalarına ve turizm belgeli işletmelere bildirilmesi, ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web sayfasında da duyurulması,

4-İşletmeler parkur alanında yapacakları sportif faaliyet için ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde Valilikten izin alması,

5-İlimizde yapılabilecek sportif turizm etkinliklerinin ve bu etkinlik güzergahlarının belirlenmesi oluşturulan komisyonca yürütülmesi,

6-İhtiyaç duyulması halinde turizm kurullarının tekrar toplanması kararı alınmıştır.