T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

AMASYA KİTABELERİ VE MEZAR TAŞLARI


              Amasya tarihsel kent dokusu içerisinde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait mimarlık örneği yapılar ve mezar taşları üzerinde Farsça, Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bazı kitabeler bulunmaktadır ki bunlar Amasya şehir tarihi açısından değerli bilgiler içermekte olup adeta bu kutlu şehir için bir hazine değerindedir. Ancak Farsça, Arapça ve eski Türkçe olarak anılan Osmanlı Türkçesini günümüz insanlarının büyük çoğunlukla bilmiyor oluşu bu saklı hazinenin layıkıyla bilinmesini engellemektedir. Bu çerçevede yapılması gereken şey mevcut Farsça, Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitabelerin günümüz Türkçesine çevrilerek bilinmesini sağlamaktır. Bu anlayışla oluşturulan komisyon tarafından söz konusu eserlerin Türkçe çevirileri ve sadeleştirme işlemleri yapılarak insanlarımızın istifadesine sunulmak üzere kitap haline getirilmiştir.

             Hazırlanan “Amasya Kitabeleri ve Mezar Taşları” adlı kitabı, Valimiz Sayın Salih IŞIK basına tanıtarak emeği geçen başta Komisyon Başkanı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Komisyon Üyeleri Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR, Amasya Müzesinden Muzaffer DOĞANBAŞ, Amasya Bâyezid Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Yunis KAHRAMAN, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Halil KATMERLİKAYA, İl Müftülüğünden Hasan SERÇE, Emekli Öğretmenler Harun KÜÇÇÜK ve Turan BÖCEKÇİ’ ye teşekkür etmişlerdir.