T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

AMASYA OLUZ HÖYÜK TARİHE IŞIK TUTUYOR


Valimiz Dr. Osman Varol Prof. Dr. Şevket Dönmez ile birlikte Oluz höyük’de yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ayrıca Kültür Turizm Müdür Vekili Hakan Karaman, Müze Müdürü Celal Özdemir ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda İlk olarak İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Sönmez şunları ifade etti: “ İlk kazı çalışmalarına 2013 yılında başlanan ve yürütülen çalışmalar sonucunda Pers(Akhaimenid) Dönemi (MÖ 425-300) kutsal alanında devam edildi. İçinde kutsal ateşin yandığı cella, yaşam odaları taş döşemeler ve kullanılamaz duruma gelmiş tapınak eşyalarının gömüldüğü çukurların (bothroslar) saptandığı Oluz höyük, söz konusu bulgularıyla Anadolu din tarihinin yeniden düşünülmesi gerektiğini ve Amasya’nın bu eşsiz yerini göstermeye başlamıştır. Büyük İskender’in Asya seferi ile başlayan süreçte (MÖ 300’ler) tahrip edildiği anlaşılan tapınakta kullanılmış ateş kültürüne ait taşınabilir ateş yakma kabı (ateşdan) ve şişler, Haoma(kutsal içki) kültürüne işaret eden kepçeler ve kaplar ile kurban kültürüne ait satır ve bıçaklar açığa çıkarıldı. Anadolu’ya Medlerle ve Perslerle geldiği anlaşılan Zerdüşt dininin (İslami Dönem’de Mecusilik) oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan Oluz höyük bulguların önemi, söz konusu dinin kaynak coğrafyası olan İran’da bile görülmeyen mimari kalıntılar ile buluntuların Önasya arkeolojisinde ilk defa görülüyor olmasıdır“ dedi. Sunumun ardından en son çıkarılan ve sergilenen eserler Valimiz Dr. Osman Varol tarafından incelendi.

Programın sonunda Valimiz; Oluz Höyük Kazı Başkanı Prof.Dr.Şevket Dönmez ve ekibine tarihe ışık tutacak bu önemli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine her türlü desteğin verileceğini ifade etti.


OL1.jpg

OL2.jpg

OL3.jpg

OL4.jpg

OL5.jpg

OL6.jpg

OL7.jpg

OL8.jpg

OL9.jpg