T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Merzifoz Bozacı Camii

                

    Gazi Mahbup Mahallesi'nde, eski Buğday Pazarı civarında bulunan eser, XVI. yüzyıl eseridir. Kitabesi vardır. Bozacı Camii, kesme taştan yapılmış beden duvarları, sekizgen kasnaklı ve kiremitle örtülü kubbesi, üç kemerli ve kubbeli son cemaat yeri ile XVII. yüzyılın tipik eserleri arasında yer alır. Kuzey cephesinde dört sütunun taşıdığı üç kemerli son cemaat yerinde gerek sütun başlıklarının sadeliği ve gerekse mimaride görülen mütevazilik esere değişik bir görünüş kazandırmaktadır. Aslında sivri kemerli olan son cemaat yeri kemerleri yapılan tamirlerle esas karakterini kaybetmiştir. Beş kenarlı küçük bir niş halinde olan mihrabının üzeri mukarnaslarla süslüdür.

    Son cemaat yerine açılan giriş kapısı basık yay kemerli yapılmıştır. Caminin karşısında antik malzemelerin de kullanıldığı bir çeşme bulunmaktadır.