T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yedikuğular Kuş Cenneti

Yedikuğular Kuş Cenneti (Yedikır Barajı) : Amasya'da, Tersakan Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1982-1985 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

    İl:Amasya İçe:Suluova Yüzölçümü: 593 ha. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 63.000.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 28,00 m., normal su kotunda göl hacmi 6,30 hm3, normal su kotunda göl alanı 5,93 km2'dir. Baraj 7.403 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

    Yedikır Barajı'nda kızılkanat, sazan ve turna balıkları yaşamaktadır. Olta balıkçılığı için Karadeniz'deki ender göllerden biridir.

    Amasya'nın kuzeybatısında yer alan ve yapımı 1985 yılında tamamlanan küçük bir baraj gölüdür. 

    Baraj gölü Yeşilırmak'ın bir kolu olan Ters akan çayı ile beslenir. 

    Baraj gölünün Kuzeydoğusunda yer alan araziler çam türleri ile ağaçlandırılmıştır. 

    Alan üreme dönemi dışında kalan aylarda burada konaklayan çok sayıdaki angıt ile önem taşınmaktadır. Kışın alan çamurcun, yeşilbaş ve büyük karabaş martının da bulunduğu önemli sayıda sukuşuna ev sahipliği yapar.


    Koruma Statüsü 

    Baraj gölü 1989 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Koruma sahası ilanı ile birlikte Göl'e Amasya Valiliği tarafından "Yedikuğular Kuş Cenneti" adı verilmiştir.

    Sulak Alanın Kullanım Durumu 

    Baraj suları içme suyu olarak kullanılmaktadır.Baraj  gölünün suları Suluoavada 7.403 hektarlık tarım alanının sulanmasında kullanılır. 

    DSİ, göl yakınında küçük bir balık çiftliği açmıştır. Burada üretilen balıklar göle bırakılır ve gölde küçük çaplı olta balıkçılığı yapılmaktadır. 

    Alan çevresi rekreaktif amaçlı kullanılmaktadır. Baraj gölü tarım alanlarıyla çevrilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kirlenme:

Göl çevresindeki yerleşimlerden ve özel sektöre ait sanayi tesislerinin atık suları arıtılmadan göle su deşarj edilmektedir.

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler 

    Baraj gölü içme ve kullanma amacıyla inşa edilmesinden dolayı göl işletme kotları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. 

    Egzotik Türlerin Aşılanması 

    Gölde üretilmek amacıyla aynalı sazan, turna, sudak ve tatlı su levreği aşılaması yapılmıştır.

 

 

Yedikuğular Kuş Cenneti
(Yedikır Barajı):

Barajın yeri:

Amasya -Suluova

Amacı:

Sulama

Nehir:

Tersakan Çayı

Başlangıç-bitiş tarihi:

1982-1985

Gövde dolgu tipi:

Toprak

Göl hacmi:

60.30 hm3

Göl alanı

5.93 km2